0907 496 190

0911 496 190

P-EČKO, s.r.o.,

Slavkovská 51,Kežmarok 060 01

E-mail:

E-mail: p-ecko@p-ecko.sk

Otvorené pondelok - piatok:

od 7.30 do 16.00 hod.

REMENE A REMENICE

P-EČKO

REMENE


remene a remenice

Remene sú určené na prenos krútiaceho momentu v rozličných priemyselných aplikáciách.

REMENICE


remene a remenice

Remenica prenáša energiu z rotujúceho hriadeľa na remeň alebo naopak. Tvar remenice závisí od typu remeňa – buď je hladká pre plochý remeň, alebo má drážky pre remeň klinový, prípadne zuby pre remeň ozubený. Vyberte si z nášho portfólia - veľký výber remeníc pre všetky typy remeňových pohonov.
Široký sortiment výrobkov, ktoré sú vyrábané v súlade s medzinárodnými požiadavkami na kvalitu. Produkty sú vyvíjané s presným dizajnom a z materiálov najvyššej kvality, spľňajú najtvrdšie požiadavky na výkon.