MAZACIA TECHNIKA, MANOMETRE


MAZACIA TECHNIKA, MANOMETRE

Aká je funkcia maziva? Typická funkcia maziva je ochrana proti treniu a opotrebovaniu. Mazivá sa používajú tiež na ochranu proti korózii tak, že vytláčajú vlhkosť a zanechávajú na dielcoch súvislú ochrannú vrstvu.
Vyberte si z nášho sortimentu kvalitnej mazacej techniky: príslušenstvo k mazacím lisom, olejničky a mazacie striekačky, mazacie hadice, ručné a prítlačné mazacie lisy a mazacie hlavice.
Manometer je zariadenie slúžiace na meranie tlaku, čiže ľubovolné meradlo tlaku v plyne alebo v tekutine. Špeciálne druhy tlakomerov môžu mať svoje vlastné názvy, napr. barometer, barograf, aneroid. Ako barometer, sa označuje meradlo atmosferického (barometrického) tlaku. Ako manometer sa niekedy označuje len tlakomer na meranie tlaku v uzavretom priestore (napr. pneumatike, parnom kotli).


MAZACIA TECHNIKA, MANOMETRE