KARTIT (PERTINAX)


Kartit (Pertinax) dosky sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a formaldehydovej živice ako spojiva.

elektroizolanty

TEXTIT (TEXGUMOID)


Textit sa používa na výrobu napríklad: klzných ložísk, väčších ozubených kolies, kladiek, klzných častí strojov a zariadení, tlmiacich častí, pák, tiahel, ochranných kotúčov, podložiek, obložení klzných častí lisov, hobľovacích strojov a podobne...

elektroizolanty

SKLOTEXTIT


Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z nealkalickej koronizovanej sklenej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou (tepl. tr. H) a dobrými dielektrickými vlastnosťami.

elektroizolanty

SĽUDA


Dosky zo sľudy sa používajú na vinutia častí cievok a krycích izolačných častí, kde sa vyskytuje vysoká teplota...

elektroizolanty

ELEKTROIZOLAČNÉ TRUBIČKY


Elektroizolačné trubičky sa vďaka výborným termickým, elektroizolačným a chemickým vlastnostiam používajú najmä na rozvody a konektory v elektrotechnike a elektronike.

elektroizolanty

BANDÁŽOVACIE PÁSKY A LEPIACE PÁSKY


Izolačné pásky vhodné na izoláciu a bandážovanie káblových zväzkov...

elektroizolanty

ELEKTROIZ. SKLENNÉ TKANINY


Elektroizolačná sklená tkanina je vyrobená zo samotnej sklenej tkaniny a prímesy podľa druhu použitia...

elektroizolanty

LAKY


Elektroizolačné laky sa používajú na izoláciu elektrických vodičov...

elektroizolanty

DOSKY, TYČE, RÚRY


Sklotextitové dosky, tyče, rúry...

elektroizolanty

TECHNICKÉ ELEKTRIZOLAČNÉ LAMINÁTY A DOSKY


Vysoký obsah sklenených vlákien tkaniny vo forme hustého skla - epoxidové lamináty. Majú veľmi vysokú mechanickú pevnosť s relatívne nízkou hustotou (v porovnaní s oceľou), sú zosietené epoxidovou živicou s vysokou rozmerovou stabilitou a odolnosťou voči vysokým teplotám.

elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty elektroizolanty