Vitajte na webových stránkach spoločnosti P-ečko, s.r.o. CENTRÁLA KEŽMAROK: Slavkovská 51

Elektroizolanty

Kartit (pertinax)

Kartit (Pertinax) dosky sú vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a formaldehydovej živice ako spojiva.

Textit (texgumoid)

Textit sa používa na výrobu napríklad: klzných ložísk, väčších ozubených kolies, kladiek, klzných častí strojov a zariadení, tlmiacich častí, pák, tiahel, ochranných kotúčov, podložiek, obložení klzných častí lisov, hobľovacích strojov a podobne...

Sklotextit

Vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z nealkalickej koronizovanej sklenej tkaniny a silikónovej živice. Vyznačuje sa vysokou teplotnou odolnosťou (tepl. tr. H) a dobrými dielektrickými vlastnosťami.

Sľuda

Dosky zo sľudy sa používajú na vinutia častí cievok a krycích izolačných častí, kde sa vyskytuje vysoká teplota...

Elektroizolačné trubičky

Elektroizolačné trubičky sa vďaka výborným termickým, elektroizolačným a chemickým vlastnostiam používajú najmä na rozvody a konektory v elektrotechnike a elektronike.

Bandážovacie pásky a lepiace pásky

Izolačné pásky vhodné na izoláciu a bandážovanie káblových zväzkov...

Elektroiz. sklenné tkaniny

Elektroizolačná sklená tkanina je vyrobená zo samotnej sklenej tkaniny a prímesy podľa druhu použitia...

Laky

Elektroizolačné laky sa používajú na izoláciu elektrických vodičov...

Dosky, tyče, rúry

Sklotextitové dosky, tyče, rúry...

Technické elektrizolačné lamináty a dosky

Vysoký obsah sklenených vlákien tkaniny vo forme hustého skla - epoxidové lamináty. Majú veľmi vysokú mechanickú pevnosť s relatívne nízkou hustotou (v porovnaní s oceľou), sú zosietené epoxidovou živicou s vysokou rozmerovou stabilitou a odolnosťou voči vysokým teplotám.

OKRAJOM