LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO


ložiská a príslušenstvo

Hlavným zámerom P-ečka je nákup a následná distribúcia ložísk a s ním súvisiaceho príslušenstva (prostriedky pre diagnostiku, montáž a demontáž ložísk, plastické mazivá) renomovaných domácich a zahraničných výrobcov, a to vrátane technického poradenstva.. Spolupracujeme s certifikovanými výrobcami značiek SKF, FAG, INA, STEYER, TIMKEN, ZVL, ZKL, PSL, KINEX a pod, čím ručíme za kvalitu výrobkov zodpovedajúcich medzinárodne platným normám.Skladovaním, údržbou a manipuláciou s ložiskami garantujeme deklarovanú kvalitu a záručné doby v súlade s normou STN 02 4612.Ponúkame bezplatné služby technických poradcov pri riešení technických problémov súvisiacich s navrhovaním, montážou a údržbou ložísk a príslušenstva (diagnostikovanie porúch, meranie vibrácií, optické merania, inžinierske činnosti...).Naši zamestnanci absolvujú pravidelné školenia v oblasti montáže a demontáže ložísk, identifikácie porúch a prevencie, mazania a údržby ložísk kvalifikovanými odborníkmi.

Valivé ložiská a príslušenstvo
Ponúkame kompletný sortiment všetkých typov a veľkostí valivých ložísk vrátane ich príslušenstva. VALIVÉ RADIÁLNE LOŽISKÁ (SKF, INA, TIMKEN, ZVL, ZKL,)
Guľkové ložiská
- jednoradové guľkové ložiská (60.., 61..., 62.., 63..,), dvojradové guľkové ložiská (42.., 43..), naklápacie guľkové ložiská (12.., 13.., 22.., 23..) Guľkové ložiská s kosouhlým stykom
- jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom (72.., 73..), dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom (32.., 33..) Valčekové ložiská
- jednoradové valčekové ložiská (N, NJ, NU, NUP, ...), dvojradové valčekové ložiská (NNU, NN, ...) Ihlové ložiská
- ihlové púzdra (HK, BG), ihlové ložiská s vnútorným, alebo bez vnútorného krúžku (NA, NKI, RNA, NK, ...), Ihlové klietky (K...) Súdkové ložiská
- s valcovou, alebo kužeľovou dierou (222.., 223.., ...) Kuželíkové ložiská
- jednoradové kuželíkové ložiská v metrických rozmeroch (322.., 323.., ...), jednoradové kuželíkové ložiská v palcových rozmeroch (LM 11749/LM 11710, ...) VALIVÉ AXIÁLNE LOŽISKÁ
- axiálne guľkové ložiská (512.., 522.., ...), axiálne valčekové ložiská (811.., 812..), axiálne ihlové ložiská (AXK ....), axiálne súdkové ložiská (293.., 294..) Ložiská rady SKF Explorer

Nový svetový štandard výkonu a životnosti. Jednotlivé typy ložísk SKF Explorer preukázateľne ponúkajú: - menšie vibrácie - zníženie vývinu tepla - vyššiu únosnosť a pod.
Pre ložiská Explorer je ďalej charakteristické: - vyššia presnosť chodu a rozmerov - optimalizovaná vnútorná geometria - vyššia kvalita materiálu- vylepšený výrobný proces Ložiská CARB™

- ide o prvé toroidné valivé ložisko. Samonaklápaním kompenzuje nevyhnutné nesúosovosti hriadeľov Presné ložiská - riešenia vhodné pre vretená obrábacích strojov a ďalšie aplikácie - Ložiská vybavené snímačmi - sú určené na sledovanie otáčok, zaťaženia, zrýchlenia, uhlovej polohy a pod.Hybridné ložiská - ložiská s keramickými guľkami - uplatňujú sa v aplikáciách vyžadujúcich vysoké otáčky a správnu funkciu pri vysokých teplotách. Ložiská SKF Insocoat - špeciálne ložiská zabraňujúce prechodu elektrického prúdu ložiskom. Ložiská do vysokých teplôt. Riešenie pre náročné teplotné prostredie (-150 °C až +350 °C). Magnetické ložiská - pracujú na princípe elektromotora, avšak namiesto točivého momentu generujú príťažlivú silu, ktorá zdvíha hriadeľ. Výrobky pre automobilový priemysel - Ložiskové sady do nábojov kolies - VKBA - Ložiská a tesnenia pre úžitkové vozidlá - VKHB - Napínacie a vodiace kladky - VKMA, VKM - Vodné pumpy - VKPC - Uloženie pre tlmiče - VKDA, VKDC, VKD Tesnenia

SKF dnes venuje problematike tesnenia oveľa väčšiu pozornosť ako kedykoľvek predtým. V súčasnosti sú členmi SKF Group traja významní európski výrobcovia tesnení a výrobca tesnení v USA.


ložiská a príslušenstvo