DOPRAVNÉ - DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY


Pri navrhovaní a dodávke dopravných pásov sa opierame o dlhodobé skúsenosti získané od našich školiteľov a hlavne učiteľov - zákazníkov. Preferujeme preverené značky známe min. v Európe o čom svedčí 0% -tná reklamácia za obdobie existencie P-ečka.

PVC pásy Jadro je spravidla vyhotovené z pevnostnej zložky olepenej z oboch strán povrchovou vrstvou podľa potreby aplikácie. Používa sa guma, silikón, koža, PVC, PU - polyuretan, PTFE

dopravníkové pásy

Teflón, PA - polyamid, Silónová plsťKaždý pás vieme dodať s podlepeným vodiacim profilom, povrch môže byť hladký, opatrený protišmykovou vrstvou, korčekom, lopatkami, alebo inými vodiacimi profilmi.

Gumené pásy


Gumené doprané pásy sú zložené z nosnej kostry, ktorá je chránená gumovou krycou vrstvou a ochranným okrajom. Delíme ich na gumotextilné a oceľokordové. Povrch taktiež upravujeme vodiacimi lopatkami, profilmi , či kovovým adaptérmi.
Všetky pásy môžme dodať v nespojenom stave, alebo spojené. Spoj uskutočnený kovovou rozoberateľnou spojkou, alebo lepidlom pod vysokým tlakom a teplotou. Dopravníkové pásy dodávame rezané a spájané na mieru. Spojky dopravníkových pásov