Page 1 - minerálne oleje
P. 1

MINERÁLNÍ OLEJE
   POTRAVINY


        Název         ID    Pracovní tlak   Kaučuk    Pracovní teplota    Strana
                   (mm)      (bar)    Duše/Obal      (°C)

        HADICE K AUTOCISTERNÁM
  MATERIÁLY
   ABRASIVNÍ
        TM1         19 - 150    -0,9 / 16   NBR / CR     -30 do +90       35
        TMSL        50 - 102    -0,9 / 10   NBR / CR     -30 do +90       36
        TME/SF3000     19 - 152    -0,9 / 10  NBR / SBR-CR    -30 do +90       37
        TM2         25 - 100     20     NBR / CR     -30 do +90       38
        TM3-D        19 - 100     25     NBR / CR    -30 do +70 (90)      39
        TMH TANKMASTER  31,5 - 42      20    NBR / NBR-EPDM   -40 do +100       40
                ®
   MINERÁLNÍ OLEJE
        TMR4        19 - 102   -0,9 / 2 - 21  NBR / SBR    -40 do +100       41
        TEF         32 - 75     16     NBR / CR     -30 do +90       42
        TSF         13 - 100    6 - 20   NBR / SBR-CR    -35 do +80       43

        HADICE PRO PLNĚNÍ PALIVA DO LETADEL
   DOPRAVNÍ
  PROSTŘEDKY
        TAPC        19 - 102     20     NBR / CR     -30 do +65       44
        TAPE         50 - 75    -0,9 / 20   NBR / CR     -30 do +65       45
        TAPF        31,8 - 102     20     NBR / CR     -30 do +65       46


        HADICE K BENZINOVÝM ČERPADLŮM
   PÁRA A
  HORKÁ VODA
        TEU/1360       16 - 21     16     NBR / CR     -30 do +60       47
        TOF319        15 - 25     20   NBR-BR / NBR-EPDM   -40 do +100       48

        HADICE PRO VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ
        TU10         5 - 25      10    NBR / NBR-SBR    -40 do +80       49
   CHEMIE
        TU10 E-Line     5 - 25      10    NBR / NBR-SBR    -40 do +80       50
        TU20         6 - 25      20    NBR / NBR-SBR    -40 do +80       *)
        TU20 E-Line     6 - 25      20    NBR / SBR-EPDM    -40 do +80       51
        TU25         6 - 25      25    NBR / NBR-SBR    -40 do +80       52
        TU25G        6 - 25      25    NBR / NVC-NR    -40 do +80       *)
   VODA
        TU40         4 - 10      40    NBR / SBR-NVC    -45 do +90       *)
        HADICE PRO ZÁSOBNÍKY

        OS2         102 - 305   -0,9 / 15   NBR / CR     -35 do +80       *)

        OS3         75 - 200     16     NBR / CR     -25 do +80       *)
        OS4         51 - 203     15     NBR / CR     -25 do +80       *)
  VZDUCH
   STLAČENÝ
        HADICE PRO ODVOD VODY ZE STŘECH CISTEREN / HADICE PRO ČIŠTĚNÍ CISTEREN

        TDE         76 - 152     5     NBR / NVC     -25 do +80       *)
        TTR         38 - 51     25     SBR / SBR     -35 do +95       *)

   PLYNY
        HADICE PRO ROZSTŘIKOVÁNÍ ASFALTU
        TTS         19 - 25     16     NBR / CR     -35 do +180       53        *) Údaje viz www.semperfl ex.com
   SIGMA
        Pouze pro přehled - pro podrobné informace prosím přečtěte příslušnou specifi kaci.

                               34


   TECHNICKÁ DATA

   Semperit_Sonderseiten.indd  7                                    22.10.2007  12:09:04 Uhr
   1   2   3   4   5   6