Page 1 - sigma
P. 1

SIGMA

   POTRAVINY

        Název         ID     Pracovní tlak    Kaučuk     Pracovní teplota   Strana
                   (mm)      (bar)     Duše/Obal       (°C)

        Dopravní hadice SIGMA
  MATERIÁLY
   ABRASIVNÍ
        FS 3310       51 – 457     -0,9/10    NR světlá / CR    -35 do +70    127
        FS 3320       51 – 457     -0,9/10   NR-BR černá / CR    -35 do +70    128
        FS 3330       51 – 457     -0,9/10    CSM světlá / CR    -35 do +95    129
        FS 3340       51 – 457     -0,9/10    NBR bílá / CR    -35 do +80    130

        Směrnice k manipulaci se systémem hadic SIGMA

   MINERÁLNÍ OLEJE
        Při používání hadicových systémů SIGMA je zapotřebí kromě obecných směrnic k manipulaci s pryžovými hadice-
        mi, z důvodu velkých rozměrů, dbát zejména následujících bodů:


        • S hadicemi SIGMA se bez ohledu na druh jejich dodání (do DN 152 ve svitcích, mimo tuto normu strečováno)
         zásadně musí manipulovat na paletách, aby se předešlo možnému poškození hadice.
   DOPRAVNÍ
  PROSTŘEDKY
        • Při strečované dodávce se doporučuje manipulace pomocí dvou vysokozdvižných vozíků.
        • Pro případ, kdy je zapotřebí jednotlivé hadice nebo svitky přemísťovat vysokozdvižnými vozíky, musí být použito
         závěsných ok.
        • Při každém transportu musí být hadice náležitě upevněny, aby se předešlo možnému poškození při přepravě.
        • Hadice SIGMA i přes svoji velikost nesmí být tažena po podlaze, ani přes předměty s ostrými hranami.
   PÁRA A
        • Nikdy, ani při přepravě, ani při skladování nesmí na hadice SIGMA být ukládány žádné předměty, protože
  HORKÁ VODA
         jinak vzniká nebezpečí, že vložená spirála utrpí trvalé deformace; na sebe lze ukládat pouze hadice SIGMA.
        • Je bezpodmínečně nutné dbát na to, že citlivost na tlak stoupá se stoupající jmenovitou šířkou hadice.
        •  V důsledku velikých rozměrů hadicového systému SIGMA doporučujeme z ergonomických důvodů při manipu-
         laci použití zvedacích nástrojů a podobně.
   CHEMIE   VODA  VZDUCH
   STLAČENÝ


   PLYNY


        *) Údaje viz www.semperfl ex.com
   SIGMA
        Pouze pro přehled - pro podrobné informace prosím přečtěte příslušnou specifi kaci.

                               126


   TECHNICKÁ DATA
   Semperit_Sonderseiten.indd  14                                    22.10.2007  12:09:36 Uhr
   1   2   3   4   5