Page 1 - chemikalie
P. 1

CHEMIKÁLIE
   POTRAVINY


        Název         ID    Pracovní tlak   Kaučuk    Pracovní teplota    Strana
                   (mm)      (bar)    Duše/Obal      (°C)

        RESIST U
  MATERIÁLY
   ABRASIVNÍ
        UPEL-P       19 - 100    -0,9 / 16  UPE čern. / EPDM -35 do +100 (130)     81
        UPE-P        25 - 100    -0,9 / 16  UPE transp. / EPDM -35 do +100 (130)    82
        FLEXICHEM      25 - 100    -0,9 / 10  UPE čern. / EPDM -35 do +100 (130)     83
        FLEXICHEM MOBIL   50 - 100    -0,9 / 10  UPE čern. / EPDM -35 do +100 (130)     84

        RESIST E
   MINERÁLNÍ OLEJE
        EPDM        19 - 100    -0,9 / 16  EPDM čern./ EPDM -35 do +95 (130)      85
        EPDO         19 - 50     16   EPDM čern./ EPDM -35 do +95 (130)      86

        RESIST M
   DOPRAVNÍ
  PROSTŘEDKY
        NBR2        19 - 100    -0,9 / 16  NBR2 bílá / CR  -35 do +80 (130)      87
        NBRO         13 - 50     16    NBR2 bílá / CR  -35 do +80 (130)      *)
        RESIST B
        CIIR        25 - 100    -0,9 / 16  CIIR čern. / EPDM -35 do +95 (130)     88
   PÁRA A
  HORKÁ VODA
        RESIST X
        XLPE        19 - 100    -0,9 / 16  PE-X transp./ EPDM  -20 do +70       *)
        XLPO        19 - 100     16   PE-X transp./ EPDM  -20 do +70       *)


        RESIST P
   CHEMIE
        FEP         25 - 50    -0,9 / 16   FEP / EPDM   -20 do +130 (150)     89

   VODA  VZDUCH
   STLAČENÝ


   PLYNY


        *) Údaje viz www.semperfl ex.com
   SIGMA
        Pouze pro přehled - pro podrobné informace prosím přečtěte příslušnou specifi kaci.

                               80


   TECHNICKÁ DATA
   Semperit_Sonderseiten.indd  10                                    22.10.2007  12:09:27 Uhr
   1   2   3   4   5   6